Die reg op Frankryk

Die reg op Frankryk

Die reg op asiel is so verdraai dat die inwoners van lande waar dit eenvoudig nie goed is om te woon nie, aanspraak kan maak op vlugtelingstatus. En selfs as dit verwerp word, maak ons ​​wette en die Europese owerhede dit onverklaarbaar. Gekonfronteer met die vloed van huidige en veral toekomstige migrante, is dit dringend om op te tree, en hiervoor bestaan ​​die middele.


Volgens paragraaf 4 van die aanhef tot die Grondwet van 27 Oktober 1946, "Enige man wat vervolg word weens sy optrede ten gunste van vryheid het die reg van asiel op die gebiede van die Republiek.". Onder die regte-eise wat dit geproklameer het, het die Grondwet van 1946 die reg van asiel op 'n goeie plek geplaas. Maar hierdie reg is voorbehou vir 'n baie spesifieke kategorie mense: liberale politieke teenstanders wat vervolg is deur totalitêre of outoritêre regimes - ons dink natuurlik aan die USSR en die sogenaamde populêre demokrasieë.

’n Skelm asielwet wat immigrante lok

Ons is vandag baie ver van hierdie filosofie wat getrou is aan die waardes van 1789: Tsjetsjeense Islamiete, Turkse gewetensbeswaardes, voormalige Nigeriese prostitute, vroue wat aan stamme behoort wat uitsnyding beoefen, homoseksuele uit 'n Afrika- of Moslem-land, Bangladesjse handelaars wat deur buurtgeskille geteister word "sonder om voordeel te trek uit die ondersteuning van die owerhede", staatlose mense, 'n goeie aantal Soedanese en Afgane... het almal die reg op asiel in Frankryk, hangende die toekenning van 'n onwaarskynlike status van "klimaatvlugteling".

Die lakse voorwaardes wat die toekenning van vlugtelingstatus reguleer – binne die betekenis van die Geneefse Konvensie van 1951 – of van “subsidiêre beskerming” – vir diegene wat nie aan die kriteria van hierdie konvensie voldoen nie, maar wat in elk geval by asiel baat vind – verduidelik die toestroming van immigrante na Frankryk en meer in die breë na Europa. Om asiel te verkry beteken nie net om 'n verblyfpermit te ontvang nie (tien jaar vir vlugtelinge en hul gesinne), maar ook om voordeel te trek uit voordelige materiële ontvangsvoorwaardes (asielsoeker se toelae en verblyf, dan die reg op sosiale sekerheid en al die hulp wat aan onderdane verskaf word).

Om ook te lees: Marseille, die fauchean-stad

En selfs in die geval van definitiewe verwerping van hul asielaansoek, dit wil sê na ongeveer sestien maande met inagneming van die gemiddelde verwerkingstye vir aansoeke, agtereenvolgens deur die Franse kantoor vir die beskerming van vlugtelinge en staatlose persone (Ofpra) en die nasionale hof vir asiel[1] (CNDA), verwerpte immigrante is nie sonder regte en nuwe remedies op ander gronde nie. Hulle kan dus onverklaarbaar bly, veral as gevolg van die uitgebreide interpretasie van Artikel 3 van die beroemde Europese Konvensie oor Menseregte, waarvan die aanvanklike doel was om marteling te verbied...[2]

Volgens data wat deur Ofpra gepubliseer is, is 103 000 asielaansoeke in 2021 ingedien. Dit is minder as in 2019, wat 'n rekord van 133 000 mense aangeteken het, maar ons is steeds op 'n histories hoë vlak: in die 1970's het die aantal asielaansoeke nooit oorskry nie 20 000! Sedertdien het Frankryk 'n neigingstoename ondergaan, wat nie oor die mees onlangse tydperk ontken is nie en wat waarskynlik sal toeneem met die oproep om lug wat die ontvangs vanOcean Viking in Toulon kon wek.

Die koers van die toekenning van internasionale of "filiaal" beskerming is hoog in Frankryk: 25,9% voor die Ofpra, maar 38,9% na appèl (byna sistematies[3]) voor die Nasionale Asielhof, wat die werk herhaal deur die Ofpra en wie se regters soms meer vrygewig wil wees[4]. Kortom, immigrante het 'n dubbele kans om asiel te kry, deur te teken of te krap.

Bykans vier uit tien asielsoekers vind baat by asiel in Frankryk, nie "onbegeleide minderjariges" (wat voordeel trek uit 'n verblyfreg ingevolge kinderwelsyn) en diegene wat de facto asiel bevoordeel omdat hulle nie teruggestuur word na hul land van herkoms nie.[5] – dit is natuurlik 'n sterk aansporing om jou geluk in Frankryk te beproef.

Die aandeel van asielsoekers (konvensionele of subsidiêre beskerming) in die redes vir die toestaan ​​van 'n verblyfpermit het ook die afgelope paar jaar toegeneem tot ongeveer 2017 tot 12% sedert 13 – twee keer soveel as tussen 2007 en 2013 Maar as ons in ag neem dat hierdie verhouding hoër vloei van aansoekers wat nie in die praktyk teruggedraai en dat hierdie vloei aandele word, het ons daar 'n oorsaak van immigrasie waarskynlik so belangrik soos familie immigrasie, wat bowendien, asiel bevorder deur die reg op gesinshereniging mildelik gewaarborg deur die Geneefse Konvensie.

'n Inherent gebrekkige asielstelsel

Ons land, klaarblyklik meer as ander Europese state, lyk hulpeloos in die aangesig van asielversoeke: verpligting om die versoek van enige immigrant te verwerk, behalwe wanneer dit onder die jurisdiksie van 'n ander lidstaat val, verpligting om reëls van substansie en vorm te volg wat deur Europese voorskrifte en deur regspraak, asielaansoeke wat nie deur die dienste van die Ministerie van Binnelandse Sake hanteer word nie, maar deur 'n outonome administrasie (Ofpra) en sekondêr gerangskik word deur 'n hof wat dien as 'n regter van volle litigasie (in plaas daarvan om homself tevrede te stel met sê of die Ofpra se besluit wettig is of nie), willekeurige verwydering van afgekeurde asielsoekers...

Patrick Stefanini, voormalige veldtogbestuurder vir François Fillon tydens die 2017 presidensiële verkiesing, het 'n realistiese prentjie van die immigrasiesituasie in Frankryk geskets.[6] By hierdie geleentheid het hy voorstelle oor asiel geformuleer wat baie tydig is, maar wat dit nie seker is voldoende sal wees in die lig van die huidige katastrofiese situasie nie. Ons stem in om die verwerking van asielaansoeke in die Europese Unie beter te koördineer, veral om te verhoed dat aansoekers wat in een lidstaat afgekeur is onmiddellik aan die deur van 'n ander lidstaat klop! Mens kan ook dink dat die regters van die CNDA permanente landdroste behoort te wees en in geen geval mense wat deur die te militante Hoë Kommissaris vir Vlugtelinge (UNHCR) van die Verenigde Nasies aangestel word nie – maar dit sal nie die regspraak verander wat van hulle vereis word nie. aansoek doen. Wat die idee betref om die indiening van asielaansoeke by die buitegrense van die Europese Unie af te dwing, is hierdie oplossing slegs lewensvatbaar in soverre ons weier om aansoeke wat in Europa self gemaak word, te aanvaar - wat die verdragsreg en Uniereg waarskynlik nie toelaat nie .

Om ook te lees: Wat vertel die nuwe Britse sensusdata vir ons oor immigrasie?

Gaan uit die Geneefse Konvensie en vind (of nie) 'n nuwe asielstelsel

Want daarin lê die kern van die probleem vir die State wat soewereine besluite wil kan neem oor die mense wat hulle in hul midde verwelkom, sonder om blindelings op hierdie of daardie regstaat of regspraak staat te maak. Ten einde die wetgewer in staat te stel om die asielstelsel wat hy wil op te knap, byvoorbeeld 'n stelsel wat meer getrou sal wees aan die gees van die aanhef tot die 1946 Grondwet en wat aan drastiese kwantitatiewe beperkings onderhewig sal wees, is daar geen geen ander keuse, in die eerste plek, as om die Geneefse Konvensie van 1951 – of, wat oor dieselfde ding kom, sy New York Protokol van 1967, wat sy tydelike en geografiese toepassingsgebied uitgebrei het, aan die kaak te stel nie.

As sodanig is so 'n opsegging van wat slegs 'n eenvoudige internasionale konvensie is baie eenvoudig in wetlike terme. Maar dit word nie toegelaat of sal sonder effek bly vir die lidlande van die Europese Unie, wat onderneem het om 'n gemeenskaplike asielbeleid te ontwikkel in ooreenstemming met die Geneefse Konvensie (Artikel 78 van die Verdrag oor die funksionering van die EU).

Die Unie behoort dus ook die Verdrag op hierdie punt te hersien of ten minste meer beperkende bepalings aan te neem om die noodsituasie wat ons sedert ten minste 2015 ervaar te hanteer. Soos sake tans staan, is daar egter geen konsensus hieroor nie. sin op Europese vlak, sodat 'n lidstaat nie tans die boeie van die reg kan vryspring nie de asiel – 'n reg wat 'n reg geword het à asiel. In die huidige stelsel is dit die immigrante self, die smokkelaars en hul assosiatiewe hulppersone wat hul hande op die asielkraan het – nie die State nie.

Om ook te lees: Nee, by Eric Zemmour moet nie alles weggegooi word nie

So 'n stelsel, waarin honderde miljoene buitelanders en selfs hele volke 'n verblyfreg in Europese state het, mits hulle voet op ons grond sit om 'n asielaansoek in te dien, is natuurlik nie lewensvatbaar nie. Die “migrant”-krisis van 2015 sou nooit gebeur het as Europa homself nie veroordeel het tot magteloosheid en aanvaarding van sulke sterk golwe van migrasie nie.

Verskeie state wil die Europese asielstelsel verander, soos Denemarke, wie se linkse regering hom beywer teen die ontvangs van asielsoekers op Europese grondgebied, en opvangsentrums buite die Unie bevoordeel.[7] In hierdie konteks kan Frankryk sy gewig gebruik om 'n hervorming te verkry as hy sou wou. Laat ons nie vergeet dat dit die State en nie die Europese Unie is wat verantwoordelik is vir openbare orde en veiligheid nie, wat ernstig bedreig word deur die verderflike migrasie-inval wat ons ondergaan.

As die konvensionele en Europese status quo egter sou voortduur, sal 'n regering wat gemoeid is met die bekamping van immigrasie steeds nie van alle maniere van optrede ontneem word nie. In die besonder, gegewe sy diplomatieke (visums), militêre (samewerkingsooreenkomste), openbare finansiële (openbare ontwikkelingshulp) en private (fondse wat "na die land" gestuur is deur die diasporas wat in Frankryk teenwoordig is) hulpbronne, wat soveel potensiële drukmiddele is , kan ons dink dat ons land ruimte het vir verbetering om die tempo van uitvoering van deportasiebesluite te verbeter. Die oppergesag van die reg beteken ook dat sy besluite gerespekteer word.


[1]. In 2021 is die gemiddelde verwerkingstyd 261 dae vir die Ofpra en sewe maande en agt dae vir die CNDA (bronne: 2021-aktiwiteitsverslae van die Ofpra en die CNDA).

[2]. Mens dink so aan hierdie asmatiese Bangladesj wie se administratiewe hof van appèl van Bordeaux, deur 'n uitspraak van 18 Desember 2020, die verpligting om die Franse gebied te verlaat gekanselleer het weens die moeilikheid om sy respiratoriese geneentheid in Bangladesj te behandel met inagneming van die heersende klimaatstoestande …

[3]. Die koers van appèlle teen Ofpra-besluite het in 83 tot 2021% gestyg.

[4]. Ons onthou dat Abdouallakh Anzorov, die terroris wat professor Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine op 16 Oktober 2020 onthoof het, sy teenwoordigheid in Frankryk te danke het aan 'n besluit deur die CNDA, wat asiel in 2011 aan sy pa toegestaan ​​het weens sy betrokkenheid. in die Tsjetsjeense guerrilla.

[5]. In 2020 het Frankryk 108 395 deportasiebesluite geneem, waarvan slegs 6 930 tereggestel is, dit wil sê 'n teregstellingsyfer van slegs 6,4%. Hierdie koers was 61,5% in Pole in 2021 (6 355 gedwonge verwyderings) of 30,2% in Swede in 2020 (4 930), vir 'n Europese gemiddelde van 18% in 2020. Bron: Eurostat (vgl. https://ec.europa.eu /eurostat/web/migrasie-asiel/bestuurde-migrasie/databasis).

[6]. Immigrasie: hierdie realiteite wat vir ons verborge is, Robert Laffont, 2020.

[7]. Op 9 September 2022 het Denemarke en Rwanda 'n bilaterale verklaring aanvaar vir 'n ooreenkoms waarvolgens "Asielsoekers wat in Denemarke aankom, kan na Rwanda oorgeplaas word vir die bestudering van hul lêer.".

Hierdie artikel het eerste verskyn op https://www.causeur.fr/le-droit-a-la-france-immigration-cedh-europe-loi-248437


.