Dominique Méda oor die mite van "lui Frankryk" en die sterdanser François Alu

Dominique Méda oor die mite van "lui Frankryk" en die sterdanser François Alu

2022: 'n revolusionêre jaar in ons verhouding tot werk, saam met Dominique Méda

Van " die groot berusting " By " 

stil ophou », debatte oor die bekende «werkwaarde» aan

lui opnames, in 2022 het ons veral die verhouding tot werk bevraagteken.

Tussen die skok van die "betekenis" van die pandemie, die onderliggende tendense en die belangrikheid van nuwe uitdagings (omgewing en digitaal), hoe om oor die toekoms van werk te dink?

Dominique Méda “is die een vir hierdie werk”! Filosoof en sosioloog, direkteur van die Instituut vir Interdissiplinêre Navorsing in Sosiale Wetenskappe aan die Universiteit van Parys Dauphine, sy weet hoe om hierdie werkkwessies saam te verwoord om verslag te doen oor veranderinge en alternatiewe voor te stel.

“Die Franse is nie lui mense nie”

Die jaar eindig met hierdie gevolgtrekking: die Franse sou deur 'n epidemie van luiheid geraak word. Volgens 'n nota van die Jean-Jaurès-stigting en Ipsos het 1990% van die respondente in 60 geantwoord dat werk baie belangrik in hul lewe is. Vandag is hulle net 24%. Die sosioloog protesteer teen hierdie uitdrukking "epidemie van luiheid", wat sy meen dat "dit 'n baie baie baie slegte interpretasie is". Dit gaan teen hierdie semantiese verskuiwing van die idee van luiheid in die bevraagtekening van die verhouding tot werk. Sy wat die verhouding van die Franse en Europeërs tot werk breedvoerig bestudeer en ondersoek het, erken eerstens dat daar bo alles " 'n groot skok op die verhouding tot werk. Ek glo absoluut nie dat ons kan sê dat die Franse minder geheg is aan werk nie, of nog erger, dat hulle lui of lui geword het. Hierdie interpretasie is nie korrek nie“. Sy stel 'n ander verduideliking voor, en spesifiek " die groot vraag wat van vandag van werksomstandighede geword het, insluitend die skok wat deur die gesondheidskrisis en die ekologiese krisis verteenwoordig word, die angs gekoppel aan wat ons produseer en wat ons sal word as dit ingrypend verander word".

"Die Franse is geheg aan werk, dit is die omstandighede van aktiwiteit wat sukkel"

Dominique Meda wil onthou dat die Franse steeds baie verwagtinge ten opsigte van werk kweek, maar spesifiseer dat werk egter geweldig teleurgestel het en meer en meer teleurstel sedert die konteks van die gesondheidskrisis: " Histories is ons meer 'n Europese land wat aan werk geheg is. Ons is geposisioneer met 'n baie sterk band met werk en meriete in vergelyking met ons Europese bure. Dit is dus 'n mite hierdie verhaal van werkwaarde wat minder belangrik in Frankryk sou wees. As ons na die opnames kyk, oor 'n lang tydperk, is die Franse altyd boaan die lys om te sê dat werk baie belangrik is. Maar hul verwagtinge is enorm en hulle verwag dat werk 'n goeie salaris sal wees, dat die werk interessant is, dat hulle hulle nuttig laat voel en dat hulle 'n goeie werkatmosfeer soek. Behalwe dat aangesien die teleurstelling groot is, aangesien die werksomstandighede baie swak is, dan is daar hierdie gaping wat al hoe groter word. Veral omdat die samelewing tydens die Covid-krisis geskandeer is deur die werksomstandighede van frontlinie-werkers, poste wat eens onsigbaar was. Sedertdien het dit ons baie gedoen réfléchir oor die verhouding tot werksomstandighede, die maatskaplike nut van poste en vergoedingskriteria. Dit is wat gelei het tot die vlaag van groot bedankings, aangevuur deur enorme wrewel".

Die geval van die jongste: selfs hoër professionele verwagtinge

Die sosioloog weerspreek die idee dat 25-34-jariges twee keer so gedemotiveerd is as ander ouderdomsgroepe in Frankryk. Daar is sekerlik 'n generasie-wenkpunt in die verhouding tot werk, maar dit moet hersien word, want as jongmense in wanhoop is, is dit bowenal omdat hulle hoë verwagtinge in hul verhouding tot werk kweek. Dit sou meer die resultaat wees van 'n manier om jongmense in die arbeidsmark te verwelkom, van 'n tipe bestuur: " Dit is al 30-50 jaar dat ons altyd dieselfde hoor oor die verhouding van jong mense tot werk. Dat ons hoor dat jongmense niks meer wil doen nie ... nie geheg is aan werk nie ... dat hulle materialisties is en nie toegewyd genoeg is nie ... Wel, elke keer as ons hierdie verskynsel van nader bestudeer, vind ons alles teenoorgestelde ! Jong mense het selfs hoër verwagtinge as ouer mense, selfs meer intens. Hulle verwag baie werk en vandag is hulle eenvoudig teleurgesteld oor die visie wat hulle van werk gegee het. Ons moet sien hoe hulle behandel word en hoe hulle op die arbeidsmark uitkom. Hulle word gemaak om maande, selfs jare te wag, hulle word onderwerp aan onbetaalde internskappe, dit is verskriklik".

Boonop, al bepaal dit nie alles nie, is dit volgens die navorser seker dat die pandemie 'n belangrike invloed gehad het: " Die jongmense het baie daarvan gevat, hulle het in hul huise toegesluit gebly. Sodra hulle al die perverse aspekte van die werkswêreld waarna hulle verwys saam is, vra hulle ernstige vrae oor werk sonder om ontkoppel te wees. Hulle glo waarskynlik 'n bietjie minder in die vermoë van maatskappye om die wêreld te verander, maar bly geheg aan werk".

'n Begeerte om 'n nuwe werkmodel te herbou

Die gevolge van die gesondheidskrisis en die kommer oor klimaatsoorgang het gelei tot 'n groot kantelpunt gedurende hierdie jaar 2022. Baie omskakelings behoort onderneem te word in die lig van die ekologiese oorgang. Dominique Meda glo dat hierdie ekologiese krisis op die regte tyd kom, aangesien dit betekenis sal gee, 'n nuwe punt van ontwikkeling wat waarskynlik 'n sosiale en globale hersamestelling van werk sal bedryf, om nuwe meer eko-verantwoordelike take te bring, in die algemeen meer dankbaar: Dit lyk vir my dat as ons regtig die kwessie van klimaatsverandering wil hanteer en ons ekonomie heeltemal wil herbou, ons almal een of ander tyd sal moet aftakel, om beide in ons koppe, maar ook in die werklikheid te herbekeer. van die ekonomie. Ons sal ons ekonomie heeltemal moet verander met nuwe maatskappye, nuwe beroepe, nuwe doelwitte. Voordat hulle in 'n maatskappy gaan werk, vra al hoe meer jongmense hulself af wat 'n maatskappy doen en of dit die omgewing verneder of verbeter..

Hierdie ekologiese krisis is ook, volgens die filosoof, 'n geleentheid om ons ekonomie te herbou, om ander sektore te ontwikkel, om ander nuttiger werksgeleenthede te skep en bowenal om korporatiewe bestuur te hersien, om meer demokrasie in maatskappye te integreer met werkgewers wat begin toetree tot eise waaraan hulle nie voorheen ingestem het nie: " Gekonfronteer met groot bedankings wat werwingsprobleme veroorsaak het, besef werkgewers toenemend dat dit nodig is om die vereistes van werksoekers in ag te neem, om werktyd, lone, werksomstandighede en dalk ook die manier van werk te organiseer, om aandag te gee. aan die mense wat werk, die erkenning op 'n globale manier".

“Hoe ek myself herontdek het”, met François Alu

Hy het letterlik in 'n verskietende ster verander! Skaars sewe maande ná sy benoeming as Sterdanser by die Parys Opera, en sonder dat hy die geringste rol gespeel het,

François Alu het sy pos verlaat.

Ongehoord in die geskiedenis van die instelling, hierdie huis waar hy nooit opgehou het om die lyne te beweeg met sy dans, uitdagende tradisie en die gebrek aan vernuwing in klassieke ballet nie.

'n Deur klap in die vorm van 'n opstyg na ander lug. N bedanking aanvaar as 'n artistieke "vlug" om jouself beter te herontdek. Maar verdomp, mens kan nie alles so plant nie! Ja, blykbaar …

Une François Alu
'n François Alu

© Radio France

Musikale programmering van die vertoning

  • Beyonce - "Manchet-dit", 2022
  • Wati Watia Zorey Band – “My ertjie is aan die brand", 2022

Hierdie artikel het eerste verskyn op https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/un-monde-nouveau/un-monde-nouveau-du-mercredi-28-decembre-2022-2071968


.