“Yaoundé bied die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen aan”

“Yaoundé bied die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen aan”

 

Kameroen bied die eerste nasionale vergadering oor herwinning in Yaoundé aan op 17 en 18 Maart 2023. Hierdie geleentheid word georganiseer deur die Green Life Act-vereniging onder die tema "Herwinning: groen werk-nis en plaaslike ontwikkelingsgeleenthede".

Die doel van hierdie vergadering is om die algemene publiek bewus te maak van die voordele en geleenthede wat herwinning bied, om die verskillende herwinningsektore aan te bied, om waardekettings vir plaaslike akteurs te ontwikkel, om plaaslike akteurs te mobiliseer rondom 'n netwerk wat vir die sirkulêre ekonomie werksaam is en om pleit ten gunste van ondersteuning van openbare owerhede vir die ontwikkeling van hierdie sektor.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Yaoundé huisves die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen" TELES RELAY

Ongelukkig bly herwinning 'n ondergewaardeerde sektor in Kameroen, omdat plaaslike inisiatiewe nie genoegsaam ondersteun word nie en ambagte wat met herwinning verband hou, as sub-bedrywe beskou word. Green Life Act betreur hierdie situasie en glo dit is belangrik om die ontwikkeling van hierdie sektor aan te moedig en te ondersteun om omgewingsvolhoubaarheid en plaaslike ekonomiese ontwikkeling te verseker.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Yaoundé huisves die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen" TELES RELAY

Die deelnemers aan hierdie vergadering sluit in akteurs van die sirkelekonomie, studente, plaaslike owerhede, navorsers, verantwoordelike maatskappye en openbare owerhede wat verbind is tot die beskerming van die omgewing. Hulle sal die geleentheid kry om idees uit te ruil en strategieë te bespreek om die praktyk van herwinning in Kameroen te bevorder en gewild te maak.

Die Nasionale Herwinningsbeurs (Sanar) – 'n Geleentheid om herwinning in Kameroen te bevorder

Die Nasionale Herwinningsbeurs (Sanar) vind plaas op 17 en 18 Maart 2023 in Yaoundé, Kameroen. Georganiseer deur die Kameroense vereniging Green Life Act, sal die geleentheid rolspelers, studente, plaaslike owerhede, navorsers, korporatiewe burgers en openbare owerhede byeenbring om die bevordering en popularisering van die herwinning.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Yaoundé huisves die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen" TELES RELAY

Tema: "Herwinning: groen werk-nis en plaaslike ontwikkelingsgeleenthede"

Die doel van hierdie eerste uitgawe van Sanar is om die voordele en geleenthede van herwinning, herwinningskanale te wys en om waardekettings te ontwikkel. Die skou sal ook herwinningspelers bymekaar bring rondom 'n operasionele sirkelekonomienetwerk, by openbare owerhede pleit vir ondersteuning vir die sirkelekonomie en 'n groen aankopebeleid stimuleer.

'n Geleentheid om herwinning te bevorder

Green Life Act betreur die feit dat herwinning in Kameroen onderwaardeer word weens die gebrek aan ondersteuning vir plaaslike inisiatiewe en dat ambagte wat met herwinning verband hou, as sub-ambagte met 'n ongeskoolde arbeidsmag beskou word. Die vereniging werk dus saam met nasionale en internasionale vennote om Sanar 2023 te organiseer.

« Yaoundé accueille le 1er Salon National du Recyclage au Cameroun » TELES RELAY
"Yaoundé huisves die 1ste Nasionale Herwinningsbeurs in Kameroen" TELES RELAY

Opleidingswerkswinkels, eko-drafsessies, speletjies en uitdagings

Die kermis sal opleidings- en afrigtingwerkswinkels bevat om herwinningstegnieke aan te leer, eko-drafsessies om te leer hoe om afval behoorlik te sorteer en te herwin, asook speletjies en uitdagings. Bewusmakingstande sal ook opgerig word om plaaslike inisiatiewe aan te bied.

Plaaslike ontwikkelingsgeleenthede

Die aanvaarding van die sirkelekonomie in Kameroen sal nie net besoedeling verminder nie, maar ook werk en plaaslike ontwikkeling skep. Hierdie model het homself reeds in Egipte, Ghana en Suid-Afrika bewys.

Ten slotte, die Nasionale Herwinningsbeurs is 'n unieke geleentheid om herwinning in Kameroen te bevorder en om die voordele en geleenthede wat dit bied, te wys.

"Orchid Festival 2023 in Kew: Kameroen in die kollig"