LP’s wat geïrriteer is deur die laat indiening van die finansiële wetsontwerp deur die regering

LP’s wat geïrriteer is deur die laat indiening van die finansiële wetsontwerp deur die regering

LP's het gister, 30 November, probeer om die aanbieding van die regering se ekonomiese, finansiële, maatskaplike en kulturele program vir die boekjaar 2024 te keer. Hulle was dus van plan om te protesteer teen die laat indiening van volgende jaar se finansiële wet deur die uitvoerende gesag. Dit was eintlik eers laat gistermiddag dat die teks ter tafel gelê is, dit wil sê 10 dae voor die einde van die sessie wat aan die eksamen en stemming oor hierdie belangrike teks gewy is.
Dit is in stryd met artikel 57 van die wet wat die finansiële regime van die staat beheer. Hierdie artikel bepaal in werklikheid dat “die aanvanklike finansiële wetsontwerp, insluitend die verslag en die verduidelikende bylaes waarvoor in artikels 14 en 15 van hierdie wet voorsiening gemaak word, op die laatste vyftien dae voor die opening van die begrotingsvergadering in die Parlement ter tafel gelê word”. Dit is duidelik dat verkose amptenare die finansiële rekening in Oktober moes ontvang het om hulle in staat te stel om die teks te bestudeer, nie amper 10 dae voor die einde van die sessie nie.
Want vir LP Cabral Libii van die Kameroense Party vir Nasionale Versoening (PCRN), is daar meer as 15 000 bladsye tekste om te ondersoek. “Ons het pas die 122 bladsye van die eerste deel van die Finansiële Wet van 2024 ontvang. Ons weet nie wanneer ons die meer as 15 000 bladsye van die bylaes sal ontvang nie.” Met betrekking tot huidige gebeure binne sy party waar onenigheid gelei het tot die verbod op die hou van sy kongres oor 'n paar dae, skerts die adjunk: "Daar wonder ek of dit ook oor "onenighede" binne die Regering gaan ... Volgens die wet , ons moes dit 2 weke voor die aanvang van die sessie wat 30 dae duur ontvang het. 8 dae voor die einde word daar nog in die Nasionale Vergadering op die finansiële rekening vir die 2024-boekjaar gewag.
Hy kondig 'n konsultasie met die verkose verteenwoordigers van die Sosiaal-Demokratiese Front (SDF) en die Kameroen Demokratiese Unie (UDC) aan vir aksies om die uitvoerende gesag te verplig om die wet te respekteer met betrekking tot die indiening van die finansiële wet.
Op sy beurt het die adjunk Jean Michel Nintcheu, wat 'n paar maande gelede uit die SDF uitgesluit is, nie die kommunikasie-plenum vir die ter tafellegging van die finansiële wet bygewoon nie. Dit is 'n teken van protes teen die regering wat vir hom stelselmatig die wet op hierdie gebied oortree. Teen hierdie houding van die regering, meen Jean Michel Nintcheu dat die ondersoek van die finansiële wet vir die uitvoerende gesag nie 'n noodsaaklikheid vir die regering is nie, anders sou dit die Parlement toelaat om tyd te hê om dit te bestudeer. Hy onthul dat die afgevaardigdes van die Demokratiese Rally of the Cameroonian People (RDPC) aan bewind privaat kla oor hierdie manier van dinge doen, maar nie waag om hul protes in die openbaar te opper nie.
Hy stel dus voor dat die President van die Republiek die Staatsbegroting per bevel bekragtig, soos die wet hom toelaat om te doen. Let daarop dat hierdie protes deur adjunkte feitlik elke jaar plaasvind, omdat die regering elke jaar die wet oortree ten opsigte van die ter tafellegging van die finansiële wet in die Parlement.
Met hierdie laat inhandiging begin 'n marathon-eksamen. Die adjunkte van die finansiële komitee sal elkeen van die dertig ministers in die regering aanhoor, dan volg die algemene bespreking in die plenaire vergadering waar feitlik alle lede van die regering deur verkose amptenare ondervra word oor gebiede spesifiek tot hul ministerie. Dit is ook dieselfde patroon wat in die Senaat verwag word. Alles voor 9 Desember. Na hierdie sperdatum sou die Parlement 'n buitengewone sitting betree.
DIE

Hierdie artikel het eerste verskyn op https://www.stopblablacam.com/politique/0112-11551-parlement-des-deputes-agaces-par-le-depot-tardif-du-projet-de-loi-de-finances-par-le-gouvernement


.