Navigasiekategorie

ander

#Dgi: die nuwe gebou ingewy

Die simboliese lintknip van die nuwe perseel van die Algemene Direktoraat Belasting het op 27 November 2020 in Yaoundé plaasgevind. Dit was onder die presidentskap van Joseph Dion Ngute, premier, regeringshoof. Dit is 'n…